GCR5- 910

NOSNOST 5 KG, DOSAH 910 MM, 6 OS

DSCR5 - 2RAMENA

NOSNOST 10 KG, DOSAH 1600 MM, 7x 2OS

GCR14 - 1400

NOSNOST 14 KG, DOSAH 1400 MM, 6 OS

GCR20 - 1100

NOSNOST 20 KG, DOSAH 1100 MM, 6 OS

HCR20 - HYBRIDNÍ JEDNOTKA

NOSNOST 20 + 100 KG

SCR3 - 7 OS

NOSNOST 3 KG, DOSAH 600 MM, 7 OS

SCR5 - 7 OS

NOSNOST 5 KG, DOSAH 600 MM, 7 OS

CR-4iA

NOSNOST 4 KG, DOSAH 550 MM, 6 OS

CR-15iA

NOSNOST 15 KG, DOSAH 1441 MM, 6 OS

CR-7iA

NOSNOST 7 KG, DOSAH 717 MM, 6 OS

CR-35iA

NOSNOST 35 KG, DOSAH 1813 MM, 6 OS

CR-7iAL

NOSNOST 7 KG, DOSAH 911 MM, 6 OS

Elfin E3

NOSNOST 3 KG, DOSAH 590 MM, 6 OS

Elfin E5L

NOSNOST 5 KG, DOSAH 950 MM, 6 OS

Elfin E5

NOSNOST 5 KG, DOSAH 800 MM, 6 OS

Elfin E10

NOSNOST 10 KG, DOSAH 1000 MM, 6 OS

Elfin E15

NOSNOST 15 KG, DOSAH 700 MM, 6 OS

TX2-90

NOSNOST 20 KG, DOSAH 1000 MM, 6 OS

TX2-40

NOSNOST 2,3 KG, DOSAH 515 MM, 6 OS

TX2-90L

NOSNOST 15 KG, DOSAH 1200 MM, 6 OS

TX2-60

NOSNOST 9 KG, DOSAH 670 MM, 6 OS

TX2-90XL

NOSNOST 9 KG, DOSAH 1450 MM, 6 OS

TX2-60L

NOSNOST 5 KG, DOSAH 920 MM, 6 OS

UR3e

NOSNOST 3 KG, DOSAH 500 MM, 6 OS

UR5e

NOSNOST 5 KG, DOSAH 850 MM, 6 OS

UR10e

NOSNOST 10 KG, DOSAH 1300 MM, 6 OS

LBR iiwa 7 R800

NOSNOST 7 KG, DOSAH 800 MM, 7 OS

LBR iiwa 14 R820

NOSNOST 14 KG, DOSAH 820 MM, 7 OS

Motoman HC10

NOSNOST 10 KG, DOSAH 1200 MM, 6 OS